Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
dodano: 2012-03-25

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wodomierzy

Wypełnione oferty należy składać w terminie do 28.01.2013r. godz. 12:00 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).

Biała Podlaska 21.01.2013r
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowej 28 w Białej Podlaskiej, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o podanie ceny dostawy armatury zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • Wodomierz Sensus do wody zimnej DN Ø 15, QN 1,0 m3/h z uszczelkami - 55 sztuk

Zakładany termin wykonania zamówienia – do 01.02.2013r., wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Wypełnione oferty należy składać w terminie do 28.01.2013r. godz. 12 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 4 lub pod nr tel. 343-39-71 u p. Iwony Pietruczuk.


Załączniki: