Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Informacja o przetargu - Łazienna 3 (parter)

Biała Podlaska dnia 18.06.2018r.
ZGL BOM/WW/p.10/18

I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, na stronie www.zglbialapodlaska.pl ; www.tv-wschod.pl a także na stronie ZGL w TVK ?Vectra? S.A. została wywieszona na okres 21 dni informacja o oddaniu w najem lokalu użytkowego nr 2, na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ulicy ŁAZIENNEJ 3 o powierzchni 60,81m?, w tym:

  • pomieszczenie usługowo-handlowo- biurowe - 41,06m?,
  • pomieszczenie socjalne - 15,83m?,
  • pomieszczenie w-c - 3,92m?,
  • Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27 lub 516 150 138.
<< wstecz