Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Informacja o przetargu - Plac Rubina 11-14 lok. 3

Biała Podlaska dnia 28.05.2018r.
ZGL BOM/WW/p.9/18
I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, na stronie www.zglbialapodlaska.pl ; www.biala24.pl; www.tv-wschod.pl została wywieszona na okres 21 dni informacja o oddaniu w najem lokalu użytkowego na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych, zlokalizowanego na parterze w centrum miasta w budynku przy ulicy PLAC RUBINA 11-14 (lok. nr 3) o powierzchni 35,29m?, w tym:
  • pomieszczenie usługowo-handlowe ( 28,19m2),
  • pomieszczenie socjalne (3,71m2),
  • pomieszczenie łazienki (3,39m2).

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, co z pieca gazowego

Cena wywoławcza 25zł/m? plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27 lub 516 150 138.
<< wstecz