Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Informacja o przetargu - Warszawska 4

Biała Podlaska dnia 28.05.2018r.
ZGL BOM/WW/p.8/18&
I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, na stronie www.zglbialapodlaska.pl; www.biala24.pl; www.tv-wschod.pl została wywieszona na okres 21 dni informacja o oddaniu w najem lokalu użytkowego na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych, zlokalizowanego przy pasażu handlowym w centrum miasta , na parterze w budynku przy ulicy WARSZAWSKIEJ 4 o powierzchni 78,50m2, w tym:
  • pomieszczenie nr 1 - pow. 41,22m2,
  • pomieszczenie nr 2 - pow. 27,66m2,
  • pomieszczenie nr 3 (zaplecze)- pow. 6,52m2
  • pomieszczenie gospodarcze ? pow. 1,60m2
  • pomieszczenie w-c - pow. 1,50m2.

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną ,centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza netto 25zł/m? plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27 lub 516 150 138.
<< wstecz