Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi
dodano: 2018-08-06

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego na parterze w budynku przy ulicy JANOWSKIEJ 2

Biała Podlaska dnia 06.08.2018r.

ZGL BOM/WW/p.11/18                         

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy JANOWSKIEJ 2 o powierzchni 55,10m², w tym:

·         pomieszczenie usługowo –handlowo -biurowe  - 52,11m²,

·         pomieszczenie łazienki                                   - 1,74m²,

·         pomieszczenie  wc                                        - 1,25m²

Cena wywoławcza  netto 36zł/m²; wadium 4.000zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania

Termin  przetargu – 14 sierpnia 2018r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie