Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-01-07

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy STACYJNEJ 6

Biała Podlaska, dnia 07.01.2019r.

ZGL BOM/WW/p.2/19               

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  w budynku przy ulicy STACYJNEJ 6  o powierzchni :

1)      Lokal  zlokalizowany na I piętrze o pow. 23,38m²

2)      Lokal zlokalizowany w piwnicy o pow. 7,50m²

Cena wywoławcza  netto :

  • dla lokalu z poz. 1 – 15zł/m²; wadium 750zł;
  • dla lokalu z poz. 2 – 12zł/m²; wadium 180zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 15 stycznia 2018r.

Lokal  z poz.  1 -  godz. 10:15

Lokal z poz. 2 - godz. 10:30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie