Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Przetarg nieograniczony

dodano: 2018-12-12

Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/6/2018

 

  

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2018. poz. 1986)

 

 

wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90510000-5

2.       90410000-4


Załącznik:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Formularz cenowy

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

                      

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie