Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-01-07

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w budynku przy ulicy PIŁSUDSKIEGO 38

Biała Podlaska dnia 07.01.2019r.

ZGL BOM/WW/p.1/19               

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy PIŁSUDSKIEGO 38 o powierzchni 48,52m²,  w tym:

  • pomieszczenie nr 1  (15,43m²)
  • pomieszczenie nr 2  (14,26m²)
  • pomieszczenie nr 1  (17,18m²)
  • pomieszczenie w-c   (1,65m²)

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.000zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 15 stycznia 2018r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie