Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Przetarg nieograniczony

dodano: 2018-12-12

Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/5/2018

 


 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2018. poz. 1986)

 

 

Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków

administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90911200-8

2.       90919200-4,

3.       90914000-7

4.       90611000-3

5.       90620000-9

6.       90630000-2

7.       77314100-5


Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Wyjaśnienia treści SIWZ - wniosek z dn. 14.12.2018r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ - wniosek z dn. 17.12.2018r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- SIWZ po zmianach

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie