Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2018-10-29

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PRZECHODNIEJ 2.

Biała Podlaska dnia 29.10.2018r.

ZGL BOM/WW/p.14/18                         

 

O G Ł O S Z E N I E

 

           Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PRZECHODNIEJ 2 o powierzchni 44,26m², w tym:

·         pomieszczenie nr 1  - 23,99m²,

·         pomieszczenie nr 2 – 12,49m²

·         łazienka   - 7,78m²

Lokal zlokalizowany jest w pobliżu centrum miasta na parterze i wyposażony jest w instalację: wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (lokalnego).

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.250zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 07 listopada 2018r. godz. 10:15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie