Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Rokowania - Plac Wolności 2

Biała Podlaska, dnia 02.01.2018r.

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska


(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

  • Plac Wolności 2 51,56

Lokal zlokalizowany jest w centrum miasta na parterze w szczycie budynku (wejście od strony bramy wjazdowej).

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną albo mailową.
<< wstecz