Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Rokowania - Sidorska 27

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:
 • Sidorska 27, Powierzchnia (m²) 119,29
Lokal przeznaczony pod dowolną działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i hazardowych, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 27 o powierzchni 119,29m2, w tym:

 1. korytarz ( 4,48m2),
 2. sala obsługi (20,47m2),
 3. sala obsługi (19,72m2),
 4. magazyn ( 12,30m2),
 5. korytarz ( 9,70m2),
 6. pomieszczenie biurowe (9,87m2),
 7. magazyn ( 5,38m2),
 8. magazyn ( 1,97m2),
 9. pom. socjalne (14,91m2)
 10. przedsionek wc ( 1,10m2),
 11. w-c ( 0,95m2),
 12. magazyn ( 7,36m2),
 13. magazyn ( 8,22m2),
 14. magazyn ( 2,86m2).

Lokal wyposażony jest w instalację:
 • wodociągową,
 • kanalizacyjną
 • centralnego ogrzewania

Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną albo mailową.
<< wstecz