Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Rokowania - Stacyjna 6

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

(tel. 833436246, 516 150 138, e-mail: zgl@zglbp.pl)


zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony pomieszczenia biurowego usytuowanego na I piętrze w budynku przy ulicy STACYJNEJ 6 o powierzchni 16.28m² oraz pomieszczeń usytuowanych w piwnicy o łącznej powierzchni 25,99 m².
Lokal wyposażony jest w instalację:
  • wodociągową,
  • kanalizacyjną,
  • elektryczną,
  • centralnego ogrzewania.

Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 10, bądź drogą korespondencyjną albo mailową.
<< wstecz