Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Sprzedaż lokali
dodano: 2016-05-31

Informacja z dn. 31 maja w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 1/8 części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 1559 o powierzchni 596m² wraz z częścią oficyny o pow. 46,34m² (kwalifikowanej do rozbiórki) przy ul. Moniuszki 4A w Białej Podlaskiej.

Powyższa nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, a jej stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr LU1B/00000727/3 Niniejszą informację wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www. Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Załącznik: