Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Wynajem lokali

Prosta 17

Lokal o powierzchni: 36,07 m2Biała Podlaska dnia 14.08.2019r.

ZGL.DOM.WW.p.12.2019                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PROSTEJ 17  o powierzchni 36,07m², w tym:

  • pomieszczenie biurowe (1) – pow. 12,25m²,
  • pomieszczenie biurowe (2) – pow. 11,90m²,
  • pomieszczenie socjalne (3) – pow. 3,85m²,
  • korytarz (4)  - pow. 8,07m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1450zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia węglowa w budynku).

Termin  przetargu – 27 sierpnia 2019r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.