Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

Zadządzenie nr. 5 Prezesa Zakładu Gospodarki Lokalowej

dodano: 2020-04-21  |   wchilewicz

Zadządzenie nr. 5 Prezesa Zakładu Gospodarki Lokalowej

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zastosowania zwolnień w opłatach za najem lub dzierżawę należnych spółce Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od przedsiębiorców w związku z wprowadzonym stanem epidemii.