Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

Na podstawie jakich przepisów naliczany jest czynsz w Mieszkaniowym Zasobie Miasta?

Czynsze ustalane są na podstawie następujących aktów prawnych:1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zm.)2. Uchwały nr XXXVI/43/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 kwietnia 2022 r.,3.
Czytaj więcej

Ile wynosi stawka bazowa czynszu?

Na dzień 31.10.2022 stawka bazowa czynszu wynosi:1) w lokalach mieszkalnych będących we własności ZGL Sp. z o.o. - 7,40 zł/m22) w lokalach mieszkalnych będących we własności Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Skarbu Państwa oraz w lokalach o nieustalonym stanie prawnym - 5,43 zł/m2Stawka czynszu w przypadku najmu socjalnego lokali wynosi 1,08 ...
Czytaj więcej

Jakie są czynniki modyfikujące stawkę bazową czynszu?

Stawkę bazową czynszu modyfikują czynniki określone w §11
Czytaj więcej

Jak wyliczany jest czynsz za mieszkanie?

Czynsz za mieszkanie wyliczany jest w oparciu o stawkę bazową czynszu i czynniki modyfikujące.Przykład 1.Mieszkanie położone na parterze o powierzchni 39,3 m2 w bloku na ul. Jana Kazimierza (tj. nie w strefie peryferyjnej), budynek w stanie technicznym dobrym, lokal wyposażony w łazienkę, w.c., instalację c.o. i c.c.w. oraz gazową ...
Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość obniżenia stawki czynszu?

Możliwość i zasady stosowania obniżki czynszu, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) powinny być ustalone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym ...
Czytaj więcej

Czym jest ogrzewanie etażowe?

Brak jest w prawie budowlanym jednakowej definicji ogrzewania etażowego.Dla potrzeb interpretacji Uchwały nr XXXVI/43/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 kwietnia 2022 r. przyjęto brzmienie definicji ogrzewania etażowego rozumianego jako:1. kocioł z zamkniętą komorą spalania wraz z instalacją rozprowadzającą czynnik grzewczy, zamontowanymi grzejnikami, armaturą, zaworami regulacyjnymi i odpowietrznikami oraz ...
Czytaj więcej

Co to jest "c.c.w".?

W definicjach i pojęciach prawnych, w szczególności prawa budowlanego brak jest określenia definicji "c.c.w".Najbardziej podobne pojęcie instalacji c.w.u. (skrót od instalacji ciepłej wody użytkowej) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr. 74 poz. ...
Czytaj więcej