Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

Co to jest "c.c.w".?

W definicjach i pojęciach prawnych, w szczególności prawa budowlanego brak jest określenia definicji "c.c.w".
Najbardziej podobne pojęcie instalacji c.w.u. (skrót od instalacji ciepłej wody użytkowej) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr. 74 poz. 836), gdzie czytamy:
"Instalacja ciepłej wody użytkowej - układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody; instalacją tą jest również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej,"