Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
eBOK i F@ktura

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i F@ktura


Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska uprzejmie informuje o uruchomieniu portalu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), w którym będzie można sprawdzić aktualne saldo na koncie rozrachunkowym, przeglądać historię finansową oraz historię odczytów i wymiany wodomierzy.

Dostęp do e-BOK mogą uzyskać osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. W celu zarejestrowania się do e-BOK, należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. wypełniony formularz rejestrowy.
Formularz do pobrania: Formularz rejestrowy E-BOK
Po przekazaniu formularza i potwierdzeniu Państwa danych osobowych, otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail identyfikator oraz hasło (hasło może także zostać wysłane na wskazany we wniosku nr telefonu), dzięki którym
będzie możliwy dostęp do e-BOK.

Przy pierwszym logowaniu do e-BOK system wymusi zmianę hasła na Państwa własne, zgodne z wymogami dotyczącymi długości hasła oraz zastosowanych w nim znaków.
Identyfikator i hasło należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób postronnych.

Ze względów bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę, czy logując się do e–BOK w okienku z adres strony widnieje symbol zamkniętej kłódki. Będzie to oznaczało, że połączenie jest bezpieczne.


F@KTURA

Zachęcamy do otrzymywania faktur drogą elektroniczną, bez konieczności logowania się do e-BOK, wprost na Państwa adres e-mail. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska.