Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Obejmuje podział na: frakcje suchą, frakcje mokrą, szkło i popiół:

„frakcja mokra” obejmująca: odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe (niedopałki), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry karton i miękki papier, woreczki i torebki papierowe, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie - bez opakowań szklanych, metalowych i tworzyw sztucznych,

„frakcja sucha” obejmująca: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, opakowania wielomateriałowe, butelki PET, kubki i sztućce jednorazowe, papier kolorowy, suchy karton, guma, skóra, drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku) – bez opakowań szklanych,

Jeżeli masz problem z oceną, czy odpad jest frakcją suchą lub mokrą - zasada jest prosta: im więcej substancji i elementów organicznych zawiera odpad komunalny, wówczas jest frakcją mokrą; odpad suchy, ze śladową lub niewielką ilością substancji organicznych, jest frakcją suchą. Drobny metal, jeżeli nie przekazujemy do punktu skupu metali, lepiej jest wrzucić do pojemnika z popiołem lub w ostateczności do frakcji suchej. Pobite doniczki, szklanki, talerze, opakowania po lakierach do włosów i dezodorantach najlepiej wrzucić do pojemnika z popiołem lub w ostateczności do frakcji suchej. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca godz. 900-1300 na targowiskach miejskich przy ul. Przechodniej i Al. Tysiąclecia.

JAK POSTĘPOWAĆ Z INNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • metal - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze;
  • przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta;
  • chemikalia i inne odpady niebezpieczne - należy dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • meble i odpady wielkogabarytowe - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • baterie - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną;
  • zużyte akumulatory - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • opony - należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych) - odbierane w zależności od potrzeb, po zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
  • odpady ulegające biodegradacji, które nie zostaną odebrane w ramach bezpośredniej zbiórki od mieszkańcówodpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych – do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PRZYDATNE ADRESY:

Punkt selektywnej zbiórki „problematycznych” odpadów komunalnych, w tym opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji,
z wyłączeniem tych zbieranych bezpośrednio od mieszkańców – sobota, godz. 7:00 - 15:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Ekologiczna 1,
21-500 Biała Podlaska

Punkt Selektywnej zbiórki metali, świetlówek, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – poniedziałek – piątek, godz. 7:00 - 15:00,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. – punkt przy ul. Rzeźnianej 31.

Punkt Selektywnej zbiórki opon – poniedziałek – piątek, godz. 7:00 - 15:00,

Zakład Produkcyjno – Handlowy „ZIELEŃ” Sp. z o.o. – punkt przy ul. Dolnej.

KONTAKT:
URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA – 83 34-16-996,
34-16-193 KOMUNALNIK
83 343-46-91 ; 343-69-92