Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

TELEFONY ALARMOWE

 • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112
 • POLICJA - 997
 • STRAŻ POŻARNA - 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
 • STRAŻ MIEJSKA - 986

POGOTOWIA:
 • ENERGETYCZNE - 991
 • GAZOWE - 992
 • CIEPŁOWNICZE - 993
 • WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE - 994
KONSERWATORZY: HYDRAULIK, ELEKTRYK, STOLARZ
 • tel. 83 343-39-71, tel. kom. 516-150-138

KONSERWATOR URZĄDZEŃ GAZOWYCH
 • tel. kom. 605-142-311