Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
O nas

O nas

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2007 r. pod nr KRS: 0000290902.

Spółka została utworzona w dniu 01 października 2007 roku w wyniku realizacji uchwały numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Władzami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Wspólników, które tworzy jednoosobowo Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk,
  2. Rada Nadzorcza w osobach:
    1. Lidia Łysakowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
    2. Ireneusz Barszcz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    3. Jakub Ladwiniec - Członek Rady Nadzorczej,
  3. Zarząd - Wojciech Chilewicz - Prezes Zarządu

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej w roku obrotowym 2022 wynosiło 80,94 etatów. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 roku wynosił 79 pracowników.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 57 099 000 zł (wg. stanu na dzień 23.02.2023)
Moniuszki 29
rok budowy: 1915; remont i przebudowa: 2014;
czytaj więcej
Moniuszki 27
rok budowy: 1914; remont i przebudowa: 2014 ;
czytaj więcej
Moniuszki 25
rok budowy: 1881; przebudowa, rozbudowa i remont: 2014;
czytaj więcej
Plac Rubina 11-14
ok budowy: 1915; remont i przebudowa: 2014;
czytaj więcej
Bartoszewicza 8
rok budowy: 1970, remont: 2012
czytaj więcej
Łomaska 40
rok budowy: 1959, remont: 2011
czytaj więcej
Łomaska 42
rok budowy: 1955, remont: 2011
czytaj więcej
Prosta 16
rok budowy: 1894, remont: 2011
czytaj więcej
Plac Wolności 2
rok budowy: 1898, remont: 2010
czytaj więcej