Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2021-11-18  |   astolc

Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Tytuł:
Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Znak:
D/3/2021

Opis:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://zglbp.ezamawiajacy.pl

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 25.11.2021r. do godziny 10:00

Załączniki:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2021-11-05  |   astolc

Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Tytuł:
Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Znak:
D/2/2021

Opis:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://zglbp.ezamawiajacy.pl

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 16.11.2021r. do godziny 10:00

Załączniki:


OGŁOSZENIE

dodano: 2021-10-11  |   wchilewicz

Przetarg na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej

ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej stanowiącej:

- działkę nr 1494/6 o powierzchni 365m² zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno–usługowym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy na parterze o pow. 44,26m² i 6 lokali mieszkalnych (parter, piętro, poddasze), w tym dwa pustostany -  o łącznej pow. 281,75m²;
- działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 331m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;
- działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5).

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl.

Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 745.000 złotych brutto, słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.900,00zł (słownie złotych czternaście tysięcy dziewięćset ) najpóźniej w dniu 20 października 2021r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie wynosić będzie 1.000 złotych.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.

Zaproszenie do składania ofert

dodano: 2021-08-09  |   astolc

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-21  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,72m² zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia  21.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.7.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,72m² zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 18zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 3 sierpnia 2021r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-21  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,32m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy POCZTOWEJ 2

Biała Podlaska dnia  21.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.6.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,32m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy POCZTOWEJ 2 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną,

Cena wywoławcza  netto 15zł/m², wadium 1.800zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 3 sierpnia 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17

Biała Podlaska dnia  20.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.9.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację :

 • gazową na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody (umowę o dostawę gazu zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą),
 • wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,
 • energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  netto 40zł/m², wadium 2.500zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 3 sierpnia 2021r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-20  |   astolc

Drugi przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B.

Biała Podlaska dnia  20.07.2021r.

 

ZGL DOM.WW.p.7.2021                

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5 ogłasza drugi przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B.

 

Przedmiot postępowania przetargowego:

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas nieoznaczony utwardzonego gruntu stanowiącego działkę nr 367/10 o powierzchni 4114 m² przy ul. Janowskiej 74B w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na cele parkingowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej LU1B/00066343/7. Nieruchomość jest częściowo utwardzona, posiadająca instalacje umożliwiające montaż szlabanu przy wjeździe na parking, częściowo zagospodarowana zielenią naturalną
i urządzoną. Nieruchomość jest oświetlona (oświetlenie uliczne).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi netto 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za jeden metr kwadratowy powierzchni działki plus obowiązujący podatek VAT.

Do czynszu zostanie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości obliczona
na podstawie stawki podatku ogłaszane w aktach prawa miejscowego oraz opłata za energię elektryczną według wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy – na czas nieoznaczony od dnia podpisania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta powinna zawierać:

- oferowaną stawkę czynszu za 1 m²;

- uwierzytelnione kopie dokumentów rejestrowych podmiotu składającego ofertę
(NIP, Regon, wydruk z KRS lub CEIDG).

W warunkach, gdy wpłyną co najmniej dwie identyczne oferty z najwyższą stawką, zostanie ogłoszony przetarg ustny ograniczony do adresatów tychże ofert w przedmiocie dalszej licytacji stawki czynszu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Dziale Administracji Budynków ZGL Spółka z o.o. pod nurem tel. 83 343 39 71

Termin i miejsce składania ofert:
Pisemne oferty zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać osobiście w sekretariacie, listownie lub przesyłką kurierską na adres:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5
21-500 Biała Podlaska

Z obowiązkowym dopiskiem na kopercie
„Dzierżawa nieruchomości gruntowej – parking Janowska 74B”  do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2021 r. o godzinie 14:00.

Zastrzeżenia:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-12  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,72m² zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia  12.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.7.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,72m² zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 lipca 2021r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-12  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,32m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy POCZTOWEJ 2

Biała Podlaska dnia  12.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.6.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,32m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy POCZTOWEJ 2 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną,

Cena wywoławcza  netto 17zł/m², wadium 2.200zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 lipca 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-08  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17

Biała Podlaska dnia  8.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.9.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację :

 • gazową na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody (umowę o dostawę gazu zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą),
 • wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,
 • energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  netto 50zł/m², wadium 3.300zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 lipca 2021r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-07-07  |   astolc

Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B

Biała Podlaska dnia  06.07.2021r.

 

ZGL DOM.WW.p.8.2021                

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy  Żeromskiego 5 ogłasza  przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B.

 

Przedmiot postępowania przetargowego:

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas nieoznaczony utwardzonego gruntu stanowiącego działkę nr 367/10 o powierzchni 4114 m² przy ul. Janowskiej 74B w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na cele parkingowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej LU1B/00066343/7. Nieruchomość jest częściowo utwardzona, posiadająca instalacje umożliwiające montaż szlabanu przy wjeździe na parking, częściowo zagospodarowana zielenią naturalną
i urządzoną. Nieruchomość jest oświetlona (oświetlenie uliczne).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi netto 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jeden metr kwadratowy powierzchni działki plus obowiązujący podatek VAT.

Do czynszu zostanie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości obliczona
na podstawie stawki podatku ogłaszane w aktach prawa miejscowego oraz opłata za energię elektryczną według wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy – na czas nieoznaczony od dnia podpisania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta powinna zawierać:

- oferowaną stawkę czynszu za 1 m²;

- uwierzytelnione kopie dokumentów rejestrowych podmiotu składającego ofertę
(NIP, Regon, wydruk z KRS lub CEIDG).

W warunkach, gdy wpłyną co najmniej dwie identyczne oferty z najwyższą stawką, zostanie ogłoszony przetarg ustny ograniczony do adresatów tychże ofert w przedmiocie dalszej licytacji stawki czynszu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Dziale Administracji Budynków ZGL Spółka z o.o. pod nurem tel. 83 343 39 71

Termin i miejsce składania ofert:
Pisemne oferty zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać osobiście w sekretariacie, listownie lub przesyłką kurierską na adres:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5
21-500 Biała Podlaska

Z obowiązkowym dopiskiem na kopercie
„Dzierżawa nieruchomości gruntowej – parking Janowska 74B”  do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2021 r. o godzinie 14:00.

Zastrzeżenia:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.


ZAŁĄCZNIKI:

- OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-04-23  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

Biała Podlaska dnia  22.04.2021r.

ZGL DOM.WW.p.4.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,90m² zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 18zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 5 maja 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-04-12  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

Biała Podlaska dnia  12.04.2021r.

ZGL DOM.WW.p.4.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,90m² zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  netto 22zł/m², wadium 1.000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 kwietnia 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-03-05  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14

Biała Podlaska dnia 5.03.2021r.

ZGL DOM.WW.p.3.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14 o powierzchni 101,42m²  , w tym:

1)      pow. 66,99m² własność ZGL,

2)      pow. 34,43m² własność prywatna

Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium 2.700zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z kotłowni lokalnej).

Termin  przetargu – 16 marca 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-19  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14

Biała Podlaska dnia 19.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.3.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku we współwłasności przy ulicy BRZESKIEJ 14 o powierzchni 101,42m²  , w tym:

1)      pow. 66,99m² własność ZGL,

2)      pow. 34,43m² własność prywatna

Cena wywoławcza  netto 25zł/m², wadium 3.500zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z kotłowni lokalnej).

Termin  przetargu – 2 marca 2021r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Zapytanie ofertowe

dodano: 2021-02-18  |   astolc

Wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych.


Biała Podlaska 16.02.2021r.

                                                             
 

 Zapytanie ofertowe

 

 

            Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej będący Zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zaprasza do złożenia ofert na wykonanie okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowych w budynku zgodnie z art. 62 ust l pkt. 1 ppkt c, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234) budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białej Podlaskiej wymienionych
w załączniku nr 1.

                Zakres kontroli określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3.
            Ofertę należy przygotować na dowolną ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wypełniając załącznik nr 1 do oferty. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę kwota z oferty danego obiektu.

            Termin wykonania kontroli określi Wykonawca, maksymalny termin do 31.12.2021r.

            Pisemną ofertę na poszczególne budynki Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości należy złożyć do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 1200 w pok. nr 10 (sekretariat) Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska.

 

 

Załączniki:

l. Wykaz obiektów

2. Wzór oferty

3. Wzór umowyOGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-11  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 11.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.2.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10 o powierzchni 40,64m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 19,56m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 15,35m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,21m²,
 • korytarz o pow. 4,52m².

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.700 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, z możliwością podłączenia do miejskiej sieci  centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 23 lutego 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-02-11  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3

Biała Podlaska dnia 11.02.2021r.

ZGL DOM.WW.p.1.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 3 o powierzchni 51,43m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 38,34m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 9,90m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 3,19m²

Cena wywoławcza  netto 30zł/m²; wadium 3.100 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (elektrycznego).

Termin  przetargu – 23 lutego 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-01-29  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 28.01.2021r.

ZGL DOM.WW.p.2.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10 o powierzchni 40,64m²  , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 19,56m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 15,35m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,21m²,
 • korytarz o pow. 4,52m².

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, z możliwością podłączenia do miejskiej sieci  centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 09 lutego 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie