Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-12-11  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/10/2020

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków

administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90911200-8

2.       90919200-4,

3.       90914000-7

4.       90611000-3

5.       90620000-9

6.       90630000-2

                      

 - Ogłoszenie o zamówieniu

 - SIWZ

- Wyjaśnienie treści SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciuOGŁOSZENIE

dodano: 2020-12-03  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia  03.12..2020r.

ZGL DOM.WW.p.16.2020                     

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12  o powierzchni 8,60m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 15 grudnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-23  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 23.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.16.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

          Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12  o powierzchni 8,60m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 01 grudnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-11-13  |   astolc

Przetarg nieograniczony - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Identyfikator sprawy: U/7/2020

 

 

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2019. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

wywóz odpadów i nieczystości płynnych wraz z oddaniem do korzystania urządzeń do gromadzenia odpadów z budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

 

 

NAZWA I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1.       90510000-5

2.       90410000-4


Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Formularz cenowy

- Załącznik nr 1 do umowy

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o rozstrzygnięciu postępowania           

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-13  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 12.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.15.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10  o powierzchni 37,24m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.350 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu –24 listopada 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-11-02  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Biała Podlaska dnia 02.11.2020r.

ZGL DOM.WW.p.15.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

              Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10  o powierzchni 37,24m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1.500 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu –10 listopada 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano: 2020-10-27  |   astolc

Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej

Identyfikator sprawy: D/5/2020
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-10-07  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32

Biała Podlaska dnia 07.10.2020r.

ZGL DOM.WW.p.14.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego  parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,33m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 34,91m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 14,31m²;
 • pomieszczenie  wc o pow.  3,11m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2100 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 20 października 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-28  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32

Biała Podlaska dnia 28.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.14.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego  parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,33m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 34,91m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 14,31m²;
 • pomieszczenie  wc o pow.  3,11m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2700 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin przetargu – 6 października 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-10  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia 10.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.13.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności

w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 o powierzchni 67,23m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow.43,74m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 10,85m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.10,67m²,
 • pomieszczenie  w-c o pow. 1,97m²

Cena wywoławcza  netto 30zł/m²; wadium 4.050zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 22 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-10  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23

Biała Podlaska dnia 10.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.12.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności

w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23 o powierzchni 51,19m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,64m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 4,80m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.14,85m²,
 • pomieszczenie nr 4 o pow. 20,82m²,
 • pomieszczenie korytarza - pow. 2,01m²,
 • pomieszczenie łazienki o pow. 1,80m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,27m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Termin  przetargu – 22 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-31  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23

 

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 31.08.2020r.

ZGL DOM.WW.p.12.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23 o powierzchni 51,19m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,64m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 4,80m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.14,85m²,
 • pomieszczenie nr 4 o pow. 20,82m²,
 • pomieszczenie korytarza - pow. 2,01m²,
 • pomieszczenie łazienki o pow. 1,80m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,27m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 2.300zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Termin  przetargu – 8 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-31  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia 31.08.2020r.

ZGL DOM.WW.p.13.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 o powierzchni 67,23m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow.43,74m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 10,85m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.10,67m²,
 • pomieszczenie  w-c o pow. 1,97m²

Cena wywoławcza  netto 38zł/m²; wadium 5.200zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 8 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ 17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ  17 o powierzchni 25,76m² .

Cena wywoławcza  netto 15zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 01 września 2020r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o powierzchni 66,15m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 31,78m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 18,37m²;
 • pomieszczenie łazienki z wc o pow. 5,97m²
 • korytarz o pow.  10,03m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 2.400 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu –  01 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o powierzchni 54,53m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 39,60m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 11,93m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,00m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 01 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ 17

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ  17 o powierzchni 25,76m² .

Cena wywoławcza  netto 17zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30 o powierzchni 66,15m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 31,78m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 18,37m²;
 • pomieszczenie łazienki z wc o pow. 5,97m²
 • korytarz o pow.  10,03m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 3000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o  powierzchni 54,53m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 39,60m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 11,93m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,00m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.800 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowej Przechodnia 2

dodano: 2020-07-24  |   wchilewicz

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o przetargu             Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ...
Czytaj więcej

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie