Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-09-10  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23

Biała Podlaska dnia 10.09.2020r.

ZGL DOM.WW.p.12.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności

w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23 o powierzchni 51,19m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,64m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 4,80m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.14,85m²,
 • pomieszczenie nr 4 o pow. 20,82m²,
 • pomieszczenie korytarza - pow. 2,01m²,
 • pomieszczenie łazienki o pow. 1,80m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,27m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Termin  przetargu – 22 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-31  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23

 

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 31.08.2020r.

ZGL DOM.WW.p.12.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy SIDORSKIEJ 23 o powierzchni 51,19m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow. 5,64m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 4,80m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.14,85m²,
 • pomieszczenie nr 4 o pow. 20,82m²,
 • pomieszczenie korytarza - pow. 2,01m²,
 • pomieszczenie łazienki o pow. 1,80m²,
 • pomieszczenie w-c o pow. 1,27m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 2.300zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Termin  przetargu – 8 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-31  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

Biała Podlaska dnia 31.08.2020r.

ZGL DOM.WW.p.13.2020                     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12 o powierzchni 67,23m² , w tym:

 • pomieszczenie nr 1 o pow.43,74m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 10,85m²,
 • pomieszczenie nr 3 o pow.10,67m²,
 • pomieszczenie  w-c o pow. 1,97m²

Cena wywoławcza  netto 38zł/m²; wadium 5.200zł

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 8 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ 17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ  17 o powierzchni 25,76m² .

Cena wywoławcza  netto 15zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 01 września 2020r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o powierzchni 66,15m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 31,78m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 18,37m²;
 • pomieszczenie łazienki z wc o pow. 5,97m²
 • korytarz o pow.  10,03m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 2.400 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu –  01 września 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-20  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o powierzchni 54,53m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 39,60m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 11,93m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,00m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 01 września 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ 17

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PROSTEJ  17 o powierzchni 25,76m² .

Cena wywoławcza  netto 17zł/m²; wadium 1.000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30 o powierzchni 66,15m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 31,78m²,
 • pomieszczenie nr 2 o pow. 18,37m²;
 • pomieszczenie łazienki z wc o pow. 5,97m²
 • korytarz o pow.  10,03m²

Cena wywoławcza  netto 22zł/m²; wadium 3000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-08-10  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30  o  powierzchni 54,53m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 39,60m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 11,93m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,00m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.800 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 18 sierpnia 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowej Przechodnia 2

dodano: 2020-07-24  |   wchilewicz

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o przetargu             Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-07-02  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy JATKOWEJ 4.

Biała Podlaska dnia 2.07.2020r.

ZGL DOM.WW.p.5.2020                      

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze przy ulicy JATKOWEJ 4 o powierzchni 58,22m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 41,70m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 12,94m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,58m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.400 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 14 lipca 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-07-02  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. MONIUSZKI 29

Biała Podlaska dnia 2.07.2020r.

ZGL DOM.WW.p.6.2020                      

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy MONIUSZKI 29 o powierzchni 49,01m² , w tym

·         pomieszczenie nr 1  o pow. 31,98m²,

·         pomieszczenie socjalne o pow. 12,19m²;

·         pomieszczenie wc o pow. 4,84m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.800 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 14 lipca 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.OGŁOSZENIE

dodano: 2020-06-23  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy JATKOWEJ 4.

Biała Podlaska dnia 22.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.5.2020                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy JATKOWEJ 4 o powierzchni 58,22m² , w tym

 • pomieszczenie nr 1  o pow. 41,70m²,
 • pomieszczenie socjalne o pow. 12,94m²;
 • pomieszczenie wc o pow. 3,58m²

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 3000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 30 czerwca 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-06-23  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. MONIUSZKI 29

Biała Podlaska dnia 22.06.2020r.

ZGL DOM.WW.p.6.2020                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy MONIUSZKI 29 o powierzchni 49,01m² , w tym

·         pomieszczenie nr 1  o pow. 31,98m²,

·         pomieszczenie socjalne o pow. 12,19m²;

·         pomieszczenie wc o pow. 4,84m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2000 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 30 czerwca 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.Ogłoszenie

dodano: 2020-05-28  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

                                                                                                                                                                                        Biała Podlaska dnia 28.05.2020r.

ZGL DOM.WW.p.4.2020                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy

PLAC WOLNOŚCI 12 o powierzchni 14,78m²  .

 • cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 1000 zł ;
 • czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 9 czerwca 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.Ogłoszenie

dodano: 2020-03-06  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12

                                                                                                    Biała Podlaska dnia 06.03.2020r. ZGL DOM.WW.p.4.2020                          O G Ł O S Z E N I E                  Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-27  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 1 - 3.

                                                                                                    Biała Podlaska dnia  27.02.2020r. ZGL DOM.WW.p.3.2020                          O G Ł O S Z E N I E         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-13  |   astolc

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 1 - 3.

Biała Podlaska dnia 13.02.2020r. ZGL DOM.WW.p.3.2020                          O G Ł O S Z E N I E       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-03  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

                                                                                                      Biała Podlaska dnia 30.01.2020r. ZGL DOM.WW.p.2.2020                            O G Ł O S Z E N I E            Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano: 2020-02-03  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy JANOWSKIEJ 2.

Biała Podlaska dnia 30.01.2020r. ZGL DOM.WW.p.1.2020                       
Czytaj więcej

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie