Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolna działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy AL.1000-LECIA 35

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.2.2024
Termin: 2024-03-05
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2024-02-21
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.2.2024 Biała Podlaska 2024-02-21

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolna działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy AL.1000-LECIA 35 o łącznej powierzchni użytkowej 99,95m², w tym:

  • sala sprzedaży o pow. 45,23m²,
  • zaplecze nr 1 o pow. 12,86m²,
  • zaplecze nr  2 o pow. 5,98m²,
  • zaplecze nr 3 o pow. 8,50m²,
  • pomieszczenie w.c.  o pow. 3,25m²
  • pomieszczenie piwniczne  24,13m² .

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,

centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  za pow. 75,82m² netto 20zł/m²,  za pow. pomieszczenia piwnicznego 5zł/m², wadium  3,300zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 5 marca 2024r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.