Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.

dodano: 2021-09-16  |   zgl

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

INFORMACJA

dodano: 2021-05-18  |   astolc

Zwolnienia z opłat za najem/dzierżawę

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska informuje, że wprowadza zwolnienia w opłatach za najem lub dzierżawę od przedsiębiorców na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 7/2021 w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

   

INFORMACJA

dodano: 2021-03-16  |   astolc

Zwolnienia z opłat za najem/dzierżawę

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska informuje, że wprowadza zwolnienia w opłatach za najem lub dzierżawę od przedsiębiorców na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 3/2021 w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

   
dodano: 2020-03-11  |   zgl

UWAGA

INFORMACJA

dodano: 2019-12-03  |   astolc

Sprzedaż lokalu użytkowego

I N F O R M A C J A

 

      Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego nr 15 o powierzchni 10,60m², położonego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 25 przy ul. Sidorskiej 25 w Białej Podlaskiej wraz z udziałem wynoszącym 0,010 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr geodezyjnym 1101 o powierzchni 0,0191 ha.

Powyższa nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, a jej stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr LU1B/00016529/0.

Niniejszą informację wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Informacja + załącznik


dodano: 2019-09-12  |   astolc

Lokale do wynajęcia

dodano: 2019-08-19  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-08-14  |   astolc

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019r.

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019! Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, uprzejmie ...
Czytaj więcej
dodano: 2019-08-05  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-05-31  |   astolc

Życzenia na Dzień Dziecka