Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności

Wysokość czynszów

dodano: 2024-01-04  |   wchilewicz

Wysokość czynszów

Jednym z częstszych pytań jakie otrzymujemy jest to o wysokość czynszów socjalnych i komunalnych w mieszkaniach w Białej Podlaskiej. Przygotowaliśmy dla Was kilka informacji.

Należy pamiętać, że tylko czynsze pozostają w kasie ZGL, reszta składników opłat przekazywana jest do dostawców mediów.
Z wpłat za czynsze ZGL wykonuje i opłaca m.in.:
✅Podatek od nieruchomości
✅Sprzątanie na zewnątrz (w tym wywóz gabarytów, mebli składowanych pod zabudowami śmietnikowymi)
✅Remonty, utrzymanie nieruchomości, w tym m.in. takie drobnostki jak wymiana żarówek w częściach wspólnych
✅Koszty administrowania
✅Ubezpieczenie budynku
✅Energia elektryczna na klatce schodowej, w piwnicach i przed budynkiem
✅Dezynsekcja, deratyzacja części wspólnych w razie potrzeby
✅Przeglądy techniczne: budowlany, kominiarski, elektryczny, gazowy


WESOŁYCH ŚWIĄT

dodano: 2023-12-20  |   wchilewicz

WESOŁYCH ŚWIĄT

Ogłoszenie

dodano: 2023-12-20  |   wchilewicz

Ogłoszenie

Szlachetna Paczka

dodano: 2023-12-12  |   wchilewicz

Szlachetna Paczka

❤️Pracownicy ZGL otwierają swoje serca i włączają się aktywnie
  	
</div><h2>NIEDZIELA HANDLOWA</h2>

<small class=dodano: 2023-12-08  |   wchilewicz

NIEDZIELA HANDLOWA


  	
</div><h2>Cicha 10 już po remoncie</h2>

<small class=dodano: 2023-11-30  |   wchilewicz

Cicha 10 już po remoncie

Mimo ograniczonych środków finansowych, staramy się remontować budynki na tyle na ile pozwala nam sytuacja ekonomiczna. Popatrzcie tylko na budynek przy Cichej 10. 
Zakres prac obejmował m.in.:
  • Odnowienie elewacji
  • Remont klatki schodowej
  • Oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie dachu
  • Wykonanie nowego orynnowania,
  • Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku
  • Wymianę drzwi wejściowych
  • Remont zdewastowanego mieszkania na poddaszu
Jednak to nie wszystko, nie koniec
Na zmianę systemu ogrzewania (podłączymy budynek do PEC Biała Podlaska) i działania termomodernizacyjne w tym budynku otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego dotację w wysokości niemal 1️⃣1️⃣0️⃣ tys. zł. .
W chwili obecnej prowadzone są  prace projektowe i przygotowawcze w związku z przygotowaniem do tej inwestycji. 
Łącznie wartość prac związanych z remontem budynku przy ul. Cichej 10 wyniesie ok.  280 tys zł. 
Czynsz z 5 mieszkań znajdujących się w tym budynku to zaledwie 8️⃣1️⃣5️⃣ zł miesięcznie.
Łatwo policzyć, by zwróciły się koszty remontu, potrzeba czynszów z ponad 2️⃣8️⃣ lat, nie mówiąc o tym, że budynek w tym czasie będzie potrzebował mniejszych prac i bieżącego utrzymania. 
ZGL z otrzymywanych czynszów opłaca także szereg opłat wynikających z codziennego funkcjonowania nieruchomości.

Materiał dla ludzi o mocnych nerwach

dodano: 2023-11-24  |   wchilewicz

Materiał dla ludzi o mocnych nerwach

UWAGA, materiał dla ludzi o mocnych nerwach.
Długo zastanawialiśmy się czy dzielić się z Państwem takimi informacjami, ale wiemy że administrujemy naszym wspólnym miejskim mieniem. Bywa, że mieszkania musimy odzyskiwać poprzez eksmisję komorniczą, bo najemcy uchylają się od płacenia czynszu i dodatkowych opłat (podatek za wywóz śmieci, woda, ogrzewanie).
To co zastajemy przy wejściu do lokalu w asyście Policji, Straży Miejskiej i Komornika Sądowego niejednokrotnie przyprawia nas o dreszcze,zresztą popatrzcie sami.
Zadłużenie eksmitowanego najemcy to kwota ok. 14 tys. zł. i pomimo że ZGL posiada prawomocny nakaz zapłaty to należność jest praktycznie nie do odzyskania.
Czynsz miesięczny za lokal to jedynie 163,62 zł + media.
W ramach czynszu (163,62) ZGL wykonuje i opłaca m.in.:
✅Podatek od nieruchomości
✅Sprzątanie na zewnątrz (w tym wywóz gabarytów, mebli składowanych pod zabudowami śmietnikowymi)
✅Remonty, utrzymanie nieruchomości, w tym m.in. takie drobnostki jak wymiana żarówek w częściach wspólnych
✅Koszty administrowania
✅Ubezpieczenie budynku
✅Energia elektryczna na klatce schodowej, w piwnicach i przed budynkiem
✅Dezynsekcja, deratyzacja części wspólnych w razie potrzeby
✅Przeglądy techniczne: Budowlany, Kominiarski, Elektryczny, Gazowy
Lokal, który widzicie Państwo na pierwszych zdjęciach został odebrany we wrześniu bieżącego roku. Koszt odzyskania lokalu i doprowadzenia go do stanu w jakim można go wynająć wyniósł:
Koszty wywozu widocznego „wyposażenia” – 353,00 zł,
Koszty sprzątania lokalu – 228,00 zł,
Koszty sądowe odzyskania lokalu (eksmisja) – 529,90 zł,
Koszty komornicze odzyskania lokalu (eksmisja) – 1607,42,
Koszty remontu lokalu (materiały i robocizna – pracownicy ZGL) – 5 990,00 zł.
Łącznie: 8️⃣7️⃣0️⃣8️⃣,4️⃣2️⃣zł, czyli równowartość 5️⃣3️⃣ miesięcy czynszu, pomijając, że w tym czasie ZGL musi ponosić koszty bieżącego utrzymania lokalu.
Na koniec zdjęcia lokalu po wykonaniu sprzątania i remoncie, jeszcze tylko kilka drobiazgów i nowy lokator będzie mógł zamieszkać.

Wyprzedaż garażowa 30.07.2023

dodano: 2023-07-11  |   wchilewicz

Wyprzedaż garażowa 30.07.2023

Zapraszamy na kolejną edycję bialskiej wyprzedaży garażowej.

Zmiany w opłacie targowej

dodano: 2023-07-10  |   wchilewicz

Zmiany w opłacie targowej

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIV/63/23, która wejdzie w życie 25 lipca 2023 r, opłata targowa będzie należna od prowadzenia handlu na terenie całej Białej Podlaskiej, także poza targowiskami miejskimi. Podstawą do naliczania i pobrania tej opłaty stanowi art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Art. 15 ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiuje targowiska jako wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, przy czym ustawa nie rozróżnia czy jest to teren należący do miasta, Skarbu Państwa czy prywatnego właściciela.

Zwolnieni z opłaty targowej są jedynie sprzedający opłacający podatek od nieruchomości, na której odbywa się handel (art. 16  ust 1 ustawy o opłatach lokalnych) oraz sprzedający handlujący w budynkach lub ich częściach. Zwolnieni z opłaty targowej są także rolnicy i ich domownicy handlujący w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu. W drodze uchwały Rada Miasta Biała Podlaska wyznaczyła takie miejsce na targowisku miejskim przy al. 1000-lecia.

Na inkasenta opłaty targowej Rada Miasta wyznaczyła Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Po 25 lipca Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. będzie zobowiązana do codziennego poboru opłaty targowej w wysokości określonej niniejszą uchwałą na terenie całej Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Pismo przewodnie dotyczące zmian w opłacie targowej.

Uchwała XII/84/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała LIV/63/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyprzedaż garażowa

dodano: 2023-06-20  |   wchilewicz

Wyprzedaż garażowa