Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

INFORMACJA

dodano: 2021-05-18  |   astolc

Zwolnienia z opłat za najem/dzierżawę

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska informuje, że wprowadza zwolnienia w opłatach za najem lub dzierżawę od przedsiębiorców na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 7/2021 w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

   

INFORMACJA

dodano: 2021-03-16  |   astolc

Zwolnienia z opłat za najem/dzierżawę

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska informuje, że wprowadza zwolnienia w opłatach za najem lub dzierżawę od przedsiębiorców na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 3/2021 w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

   
dodano: 2020-03-11  |   zgl

UWAGA

INFORMACJA

dodano: 2019-12-03  |   astolc

Sprzedaż lokalu użytkowego

I N F O R M A C J A

 

      Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego nr 15 o powierzchni 10,60m², położonego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 25 przy ul. Sidorskiej 25 w Białej Podlaskiej wraz z udziałem wynoszącym 0,010 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr geodezyjnym 1101 o powierzchni 0,0191 ha.

Powyższa nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, a jej stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr LU1B/00016529/0.

Niniejszą informację wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Informacja + załącznik


dodano: 2019-09-12  |   astolc

Lokale do wynajęcia

dodano: 2019-08-19  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-08-14  |   astolc

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019r.

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019! Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, uprzejmie ...
Czytaj więcej
dodano: 2019-08-05  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-05-31  |   astolc

Życzenia na Dzień Dziecka

dodano: 2019-05-29  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32.

    

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,13m², w tym:
  • pomieszczenie nr 1 o pow. 27,54m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 13,00m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow.1,92m²,
  • łazienka z w-c  o pow. 4,38m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  z pieca gazowego, z sieci komputerowej i telefonicznej

Termin  przetargu – 4 czerwca  2019r. godz. 10:15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.