Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

INFORMACJA

dodano: 2021-03-16  |   astolc

Zwolnienia z opłat za najem/dzierżawę

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska informuje, że wprowadza zwolnienia w opłatach za najem lub dzierżawę od przedsiębiorców na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 3/2021 w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

   
dodano: 2020-03-11  |   zgl

UWAGA

INFORMACJA

dodano: 2019-12-03  |   astolc

Sprzedaż lokalu użytkowego

I N F O R M A C J A

 

      Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego nr 15 o powierzchni 10,60m², położonego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 25 przy ul. Sidorskiej 25 w Białej Podlaskiej wraz z udziałem wynoszącym 0,010 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr geodezyjnym 1101 o powierzchni 0,0191 ha.

Powyższa nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, a jej stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr LU1B/00016529/0.

Niniejszą informację wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Informacja + załącznik


dodano: 2019-09-12  |   astolc

Lokale do wynajęcia

dodano: 2019-08-19  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-08-14  |   astolc

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019r.

Przerwa w dostawie ciepła 21-22.08.2019! Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, uprzejmie ...
Czytaj więcej
dodano: 2019-08-05  |   astolc

INFORMACJA PRASOWA

dodano: 2019-05-31  |   astolc

Życzenia na Dzień Dziecka

dodano: 2019-05-29  |   astolc

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32.

    

         Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32  o powierzchni 52,13m², w tym:
  • pomieszczenie nr 1 o pow. 27,54m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 13,00m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow.1,92m²,
  • łazienka z w-c  o pow. 4,38m²

Cena wywoławcza  netto 18zł/m²; wadium 1.900zł; Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  z pieca gazowego, z sieci komputerowej i telefonicznej

Termin  przetargu – 4 czerwca  2019r. godz. 10:15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.dodano: 2019-05-28  |   astolc

Oferta INTERNET            Klienci naszej firmy mają możliwość skorzystania z wygodnej technologii internetu radiowego. Dzięki popularnemu internetowi Wi-Fi, jesteśmy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości instalacji tradycyjnych sieci. Internet radiowy nie wymaga ponoszenia kosztów dociągnięcia do naszego domu kosztownej linii transmisyjnej, kopania rowów czy stawiania słupów. Wystarczy montaż doskonałej jakości urządzeń, żeby internet był dostępny dla Państwa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.