Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
O nas

Cele i zadania statutowe

Podstawowe cele statutowe spółki:
  • Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
  • Gospodarowanie nieruchomościami własnymi oraz powierzonymi w zarząd;
  • Zabezpieczenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej;
  • Organizacja i zarządzanie targowiskami miejskimi;
  • Utrzymanie i konserwacja dróg miejskich;
  • Zabezpieczenie lokali socjalnych.