Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Plac Rubina 11-14.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5
Znak sprawy: ZGL DOM.KS.p.4.2024
Termin: 2024-03-12
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2024-03-04
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.KS.p.4.2024 Biała Podlaska 2024-03-04

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Plac Rubina 11-14 o łącznej powierzchni użytkowej 67,28m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 58,64m²,
  • pomieszczenie zaplecza p pow. 4,37m²,
  • łazienka z w.c. o pow. 4,27m²,

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,

centralnego ogrzewania gazowego oraz energii elektrycznej.

Cena wywoławcza  netto 24zł/m², wadium  3.300zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 12 marca 2024r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.