Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
O nas

O nas

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2007 r. pod nr KRS: 0000290902.

Spółka została utworzona w dniu 01 października 2007 roku w wyniku realizacji uchwały numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Władzami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Wspólników.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.

Kierownictwo Spółki: Wojciech Chilewicz - Prezes Zarządu

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej w roku obrotowym 2016 wyniosło 80 etatów. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 roku wynosi 84 pracowników.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 58 340 000 zł
Moniuszki 29
rok budowy: 1915; remont i przebudowa: 2014;
czytaj więcej
Moniuszki 27
rok budowy: 1914; remont i przebudowa: 2014 ;
czytaj więcej
Moniuszki 25
rok budowy: 1881; przebudowa, rozbudowa i remont: 2014;
czytaj więcej
Plac Rubina 11-14
ok budowy: 1915; remont i przebudowa: 2014;
czytaj więcej
Bartoszewicza 8
rok budowy: 1970, remont: 2012
czytaj więcej
Łomaska 40
rok budowy: 1959, remont: 2011
czytaj więcej
Łomaska 42
rok budowy: 1955, remont: 2011
czytaj więcej
Prosta 16
rok budowy: 1894, remont: 2011
czytaj więcej
Plac Wolności 2
rok budowy: 1898, remont: 2010
czytaj więcej