Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

Na podstawie jakich przepisów naliczany jest czynsz w Mieszkaniowym Zasobie Miasta?

Czynsze ustalane są na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zm.)
2. Uchwały nr XXXVI/43/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
3. Zarządzenia nr 169/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
4. Zarządzenia nr 188/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
5. Zarządzenia nr 189/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
6. Zarządzenia nr 9/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. z dnia 10 września 2021 r.,
7. Zarządzenia nr 8/2022 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2022 r.,