Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

Czym jest ogrzewanie etażowe?

Brak jest w prawie budowlanym jednakowej definicji ogrzewania etażowego.
Dla potrzeb interpretacji Uchwały nr XXXVI/43/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 kwietnia 2022 r. przyjęto brzmienie definicji ogrzewania etażowego rozumianego jako:
1. kocioł z zamkniętą komorą spalania wraz z instalacją rozprowadzającą czynnik grzewczy, zamontowanymi grzejnikami, armaturą, zaworami regulacyjnymi i odpowietrznikami oraz podłączeniem kotła do przewodów spalinowych (za decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z sierpnia 2007 ujętej w Wyroku nr II SA/Kr 274/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
2. "centralne ogrzewanie indywidualne – należy zaznaczyć, gdy źródło wytwarzania ciepła znajduje się w budynku jednorodzinnym (kocioł do c.o. zainstalowany jest we własnej kotłowni lub w innym pomieszczeniu, np. w piwnicy, bądź też zainstalowane jest elektryczne ogrzewanie podłogowe lub gdy źródło wytwarzania ciepła znajduje się poza budynkiem np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Opcję tę należy zaznaczyć również w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się w obrębie mieszkania zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym (tzw. instalacja etażowa), np. piec do c.o. zainstalowany jest w kuchni lub w łazience" -  Wytycznych Głównego Urzędu Statystycznego do samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021