Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowej Przechodnia 2

dodano: 2020-07-24  |   wchilewicz

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przechodnia 2

Biała Podlaska, dnia 24.07.2020r.

Ogłoszenie o przetargu

           

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej stanowiącej:

- działkę nr 1494/6 o powierzchni 365m² zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno–usługowym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy na parterze o pow. 44,26m² i 6 lokali mieszkalnych, w tym dwa pustostany (parter, piętro, poddasze) -  o łącznej pow. 281,75m²;

- działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 331m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;

- działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5)

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

1.      Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.

2.      Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

3.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650.000 złotych brutto, słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych.

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00zł (słownie złotych trzynaście tysięcy) najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2020r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

5.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.


Więcej informacji o przetargu pod adresem: https://www.zglbp.pl/przetargi/more,32266517