Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności

Zmiany w opłacie targowej

dodano: 2023-07-10  |   wchilewicz

Zmiany w opłacie targowej

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIV/63/23, która wejdzie w życie 25 lipca 2023 r, opłata targowa będzie należna od prowadzenia handlu na terenie całej Białej Podlaskiej, także poza targowiskami miejskimi. Podstawą do naliczania i pobrania tej opłaty stanowi art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Art. 15 ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiuje targowiska jako wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, przy czym ustawa nie rozróżnia czy jest to teren należący do miasta, Skarbu Państwa czy prywatnego właściciela.

Zwolnieni z opłaty targowej są jedynie sprzedający opłacający podatek od nieruchomości, na której odbywa się handel (art. 16  ust 1 ustawy o opłatach lokalnych) oraz sprzedający handlujący w budynkach lub ich częściach. Zwolnieni z opłaty targowej są także rolnicy i ich domownicy handlujący w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu. W drodze uchwały Rada Miasta Biała Podlaska wyznaczyła takie miejsce na targowisku miejskim przy al. 1000-lecia.

Na inkasenta opłaty targowej Rada Miasta wyznaczyła Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Po 25 lipca Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. będzie zobowiązana do codziennego poboru opłaty targowej w wysokości określonej niniejszą uchwałą na terenie całej Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Pismo przewodnie dotyczące zmian w opłacie targowej.

Uchwała XII/84/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała LIV/63/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r.