Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Czwarty przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 30 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2024-01-10
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-12-20
Ogłoszono przez: Monika Marczuk

            Biała Podlaska, dnia 20.12.2023r.

 

Ogłoszenie o przetargu

           

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego na I piętrze (II kondygnacji) budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 30 w Białej Podlaskiej, usytuowanego na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 1091/34 o łącznej powierzchni 1150m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni 38,77m² - wraz z udziałem wynoszącym 0,014 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo do gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

1.      Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.

2.      Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2024r. o godz. 11ºº. w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

3.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,00 złotych netto, słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych (transakcja zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2023r. poz. 1570/).

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 9 stycznia 2024r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

5.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.


- Warunki przetargu ustnego