Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: D/2/2021
Termin: 2021-11-16
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-11-05
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

D/2/2021 Biała Podlaska 2021-11-05
Tytuł:
Dostawa energii elektrycznej w 2022r.

Znak:
D/2/2021

Opis:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://zglbp.ezamawiajacy.pl

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 16.11.2021r. do godziny 10:00

Załączniki: