Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Dostawa wodomierzy zimnej wody

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy:
Termin: 2012-11-15
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-11-09
Ogłoszono przez:
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

 

            Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 8 w Białej Podlaskiej, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o podanie ceny dostawy armatury  zgodnie z poniższym zestawieniem:

 
Lp

Rodzaj armatury

Ilość szt.

 
1
 

Wodomierz do wody zimnej DN Ø 15, QN 1,0 m3/h z uszczelkami

 
49
           

Zakładany termin wykonania zamówienia – do 23.11.2012r., wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Wypełnione oferty należy składać w terminie do  15.11.2012r. godz. 1200 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

            Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 4 lub pod nr tel. 343-39-71 u p. Iwony Pietruczuk.

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-11-09 09:02:00

Data udostępnienia informacji: 2012-11-09 09:02:00