Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi przetarg ustny (aukcja) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 6 położonego w budynku przy ul. Prostej 17 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2023-10-31
Miejsce: sala konferencyjna ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-10-16
Ogłoszono przez: Monika Marczuk


Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 6 położonego w budynku przy ul. Prostej 17 w Białej Podlaskiej, składającego się z dwóch gabinetów, korytarza i pomieszczenia socjalnego (wc) o powierzchni 36,07m² wraz z udziałem wynoszącym 0,043 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo do gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Szczegółowe warunki przetargu oraz opis nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na stronie www.zglbp.pl

1.      Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej.

2.      Przetarg odbędzie się 31 października 2023r. o godz. 11ºº. w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul.  Żeromskiego 5.

3.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175.000 złotych netto, słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (transakcja zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2023r. poz. 1570/).

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 30 października 2023r na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10  Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

5.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania, unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.


- Warunki przetargu ustnego

- Ogłoszenie o przetargu