Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 7.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o
Znak sprawy:
Termin: 2013-04-23
Miejsce: Siedziba Spółki przy ul. Żeromskiego 5
Ogłoszono dnia: 2013-03-28
Ogłoszono przez: Piotr Poniewozik

Biała Podlaska 28.03.2013r .

 

         „Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o . w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 7, objętej księgą wieczystą  nr  LU 1B/00067773/7  oznaczonej jako działka nr 1932 o pow. 790 m².

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80.000 zł. słownie: ( osiemdziesiąt tysięcy).

Wadium w wysokości  8.000 zł. uczestnicy powinni wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2013r. na konto ZGL Sp. z o.o . Nr 89 8025 0007 0019 43922000 0040 w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013r. w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5  o godz. 10ºº .

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  www.zglbialapodlaska.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul  Żeromskiego 5 tel. 83 3436246

Zarząd Spółki ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.”
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Piotr Poniewozik

Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 15:00:00

Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 15:00:00