Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy BRZESKIEJ 1

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Znak sprawy:
Termin: 2022-03-11
Miejsce:
Ogłoszono dnia: 2022-03-11
Ogłoszono przez:

Biała Podlaska dnia 11.03.2022r.

ZGL DOM.WW.p.5.2022                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

     Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 306,09m²   zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 1 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną ,centralnego ogrzewania i ciepłej wody z pieca gazowego, możliwość korzystania z windy.

Cena wywoławcza  netto 17zł/m², wadium 10.500zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 22 marca 2022r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.