Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy WARSZAWSKIEJ 4

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.8.2022
Termin: 2022-07-05
Miejsce:
Ogłoszono dnia: 2022-06-27
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.8.2022 Biała Podlaska 2022-06-27

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 34m²   zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy WARSZAWSKIEJ 4 na czas nieoznaczony na dowolną działalność .

Lokal usytuowany na parterze w centrum miasta, idealny na biuro, kancelarie prawne, podatkowe. Wyposażony  w instalację : wodociągową , kanalizacyjną  i  centralne  ogrzewanie .

Cena wywoławcza  netto 22zł/m², wadium 1.600zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 5 lipca 2022r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.