Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy WARSZAWSKIEJ 4

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.11.2022
Termin: 2022-10-25
Miejsce:
Ogłoszono dnia: 2022-10-12
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.11.2022 Biała Podlaska 2022-10-12

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy WARSZAWSKIEJ 4 o powierzchni 78,50m² , w tym

·         pomieszczenie nr 1  o pow. 41,22m²,

·         pomieszczenie nr 2 o pow. 27,66m²;

·         pomieszczenie nr 3 o pow. 6,52m²;

·         pomieszczenie socjalne o pow. 1,60m²;

·         pomieszczenie wc o pow. 1,50m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 3.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 25 października 2020r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.