Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej

Status: w toku
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5
Znak sprawy: ZGL BOM/WW/p.10/18
Termin: 2018-07-31
Miejsce: ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5
Ogłoszono dnia: 2018-07-23
Ogłoszono przez: Anna Stolc

Przedmiot ogłoszenia

ZGL BOM/WW/p.10/18 Biała Podlaska 2018-07-23
O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego  zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy  ŁAZIENNEJ  3 o powierzchni 60,81m², w tym:

·         pomieszczenie usługowo –handlowo-biurowe  -41,06m²,

·         pomieszczenie socjalne  - 15,83m²,

·         pomieszczenie  wc          - 3,92 m²

Cena wywoławcza  netto 20zł/m²; wadium 2.100zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania

Termin  przetargu – 31 lipca 108r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.