Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem w lokalu użytkowego zlokalizowanego w strefie śródmiejskiej, w piwnicy w budynku przy ul. PLAC WOLNOŚCI 12.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL.DOM.WW.p.12.2022
Termin: 2022-11-29
Miejsce:
Ogłoszono dnia: 2022-11-17
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL.DOM.WW.p.12.2022 Biała Podlaska 2022-11-17

          Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym , na czas nieoznaczony lokalu  użytkowego zlokalizowanego w strefie śródmiejskiej, w piwnicy budynku  przy ul. PLAC WOLNOŚCI 12 w Białej Podlaskiej o powierzchni  99,24m² w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 41,00m²,
  • pomieszczenie nr 2  o pow. 22,77m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow. 8,25m²,
  • pomieszczenie nr 3 o pow.11,92m²,
  • pomieszczenie w-c  o pow. 5,30m².

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie (miejskie).

Cena wywoławcza  netto 12zł/m² ; wadium 2.400zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 29 listopada 2022r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)    wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019

       4392 2000 0040,

2)        złożenia aktualnego  oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

      regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej

               działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.