Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.3.2022
Termin: 2022-01-25
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2022-01-14
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.3.2022 Biała Podlaska 2022-01-14

Biała Podlaska dnia  14.01.2022r.

ZGL DOM.WW.p.3.2022                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 6 o powierzchni 60,71m² zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy NARUTOWICZA 30 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,

centralnego ogrzewania i ciepłej wody z pieca gazowego zainstalowanego w lokalu i energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium 2.500zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 25 stycznia 2022r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.