Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.9.2021
Termin: 2021-07-20
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-07-08
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.9.2021 Biała Podlaska 2021-07-08

Biała Podlaska dnia  8.07.2021r.

ZGL DOM.WW.p.9.2021                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,88m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy BRZESKIEJ 17 na czas nieoznaczony na dowolną działalność (z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej).

Lokal wyposażony jest w instalację :

  • gazową na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody (umowę o dostawę gazu zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą),
  • wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,
  • energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  netto 50zł/m², wadium 3.300zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 20 lipca 2021r. godz. 10: 30  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.