Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego samodzielny budynek o powierzchni 107,02m² - zlokalizowanego na działce o powierzchni 2486m² przy ulicy Leszczynowej 3A w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.8.2023
Termin: 2023-11-14
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-10-31
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.8.2023 Biała Podlaska 2023-10-31


Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego samodzielny budynek o powierzchni 107,02m² - zlokalizowanego na działce o powierzchni 2486m² przy ulicy Leszczynowej 3A w Białej Podlaskiej,  na czas nieoznaczony, na dowolną działalność .

Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną , centralnego ogrzewania  ( z kotłowni w budynku) .

Cena wywoławcza  netto 18,00 zł/m², wadium  3.900zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 14 listopada 2023r. godz. 10: 00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.