Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.6.2022
Termin: 2022-03-01
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2022-03-01
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.6.2022 Biała Podlaska 2022-03-01

Biała Podlaska dnia 01.03.2022r.

ZGL DOM.WW.p.6.2022                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,52m²   zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy KRÓTKIEJ 3 na czas nieoznaczony na dowolną działalność .

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną ,centralnego ogrzewania (miejskie).

Cena wywoławcza  netto 18zł/m², wadium 1000zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 08 marca 2022r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.