Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.2.2021
Termin: 2021-02-09
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-01-28
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.2.2021 Biała Podlaska 2021-01-28

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 10 o powierzchni 40,64m²  , w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 19,56m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 15,35m²,
  • pomieszczenie w-c o pow. 1,21m²,
  • korytarz o pow. 4,52m².

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium 2.200 zł ;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, z możliwością podłączenia do miejskiej sieci  centralnego ogrzewania .

Termin  przetargu – 09 lutego 2020r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.