Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.9.2023
Termin: 2023-11-14
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-11-02
Ogłoszono przez: Wiesława Wołosz

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.9.2023 Biała Podlaska 2023-11-02

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolna działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32 o łącznej powierzchni użytkowej 48,12m², w tym:

  • pomieszczenie nr 1 o pow. 27,20m²,
  • pomieszczenie nr 2 o pow. 11,25m²,
  • łazienka z w.c. o pow. 4,38m²,
  • korytarz o pow. 5,29m².

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową i kanalizacyjną – opomiarowanie wodomierzem,

centralnego ogrzewania i ciepłej wody z pieca gazowego zainstalowanego w lokalu oraz energii elektrycznej (umowę zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza  netto 20zł/m², wadium  1950zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Termin  przetargu – 14 listopada 2023r. godz. 10: 15  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)      wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)      złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu;  

               regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.