Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku Plac Wolności 10 o pow. 71,57m

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL.LK/WW/p- 2/13
Termin: 2013-02-26
Miejsce: Siedziba ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12 I piętro)
Ogłoszono dnia: 2013-02-18
Ogłoszono przez: Piotr Poniewozik

Przedmiot ogłoszenia

ZGL.LK/WW/p- 2/13 Biała Podlaska 2013-02-18

Biała Podlaska  dnia 18.02.2013r.

ZGL.LK/WW/p- 2/13                                       

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg  ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego  w budynku  

  • Plac Wolności 10  o  pow. 71,57m² usytuowany na parterze , wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, z przeznaczeniem na dowolne cele.
Cena wywoławcza netto 25zł/m², wadium  1000 złotych, wartość postąpienia 2 zł/m².

Termin przetargu  26 luty  2013r.- godz. 10:00  

siedziba ZGL  Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12  I piętro)

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23% Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

            Uczestnicy przetargu winni posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania interesów oferenta.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających przetarg:

1)     wypowiedziały umowę najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu,

2)     którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Wiesława Wołosz

Data wytworzenia informacji: 2013-02-18 09:11:00

Data udostępnienia informacji: 2013-02-18 09:11:00